VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Tomáš Kilevník

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST

Jsem absolventem Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování fakulty jsem nastoupil na oddělení následné péče v Turnově, kde jsem strávil několik měsíců. Během působení v Panochově nemocnici Turnov jsem 8 měsíců stážoval na interním oddělení. V začátcích mého pracovního života jsem však zjišťoval, že mě láká léčba a péče o ty nejmenší. Proto jsem po roce změnil věkové spektrum svých pacientů a přihlásil se do atestačního programu Praktické lékařství pro děti a dorost. Většinu své praxe jsem absolvoval na dětském a novorozeneckém oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. V závěru předatestačního období jsem byl rok v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost u mé školitelky MUDr. Lenky Fiedlerové. Po absolvování všech stáží jsem úspěšně složil atestační zkoušku, abych tu byl připraven pro Vás a zejména pro Vaše děti.

Vytvořte si webové stránky zdarma!