Úprava ordinační doby po dobu pandemie!

12.03.2020

Prosíme o respektování požadavku na striktní oddělení zdravých pacientů od nemocných. Na přechodnou dobu posouváme dobu pro ošetřování nemocných na 7:30-9:30 resp. v úterý 12:00-14:00. Posledním ošetřeným bude příchozí pacient v 9:30, poté uzamykáme dveře a vpouštíme jen zvané, kteří se ohlásí zazvoněním na zvonek u dveří. Důvodem je zamezení šíření COVID-19. Z doporučení SPLDD vyplývá má povinnost dezinfikovat čekárnu a zajistit rozestup mezi nemocnými a zdravými jednu hodinu!

Změna ordinačních hodiny nastane od 16.3.2020

Vytvořte si webové stránky zdarma!