MUDr. Tomáš Kilevník

Chod ordinace.

I přes ústup tématu COVID-19 z veřejného prostoru Vás prosím o ohleduplnost ke svému okolí v době akutní respirační infekce Vašich dětí. Byl bych rád, pokud byste zachovali zvyk nošení ochrany dýchacích cest v prostu čekárny a ordinace v době, kdy je Vaše dítě infekční. Pokládám to za jeden z dobrých efektů pandemie, kdy jsme si zvykli na nošení respirátorů či roušek. Myslím si, že každý rodič je schopný vyhodnotit období, kdy je jeho dítě rizikové k infikování ostatních a že na to nemusíme mít žádná státní nařízení. Nedává smysl, když přichází zdravý rodič s rouškou a přivádí nemocné dítě bez roušky. Chápu, že má nošení roušek věkové limity.

Vytvořte si webové stránky zdarma!